Usporiadanie rekreačnej zóny pri Hlbokom jazere

Usporiadanie rekreačnej zóny pri Hlbokom jazere

Zdroj: EIA / Doprastav Development