… ktoré má nahradiť hlavnú budovu súčasného PKO.

… ktoré má nahradiť hlavnú budovu súčasného PKO.

Zdroj: Milan David