Možná podoba pozemnej lanovky na Štrbskom Plese.

Možná podoba pozemnej lanovky na Štrbskom Plese.

Zdroj: 1. Tatranská akciová spoločnosť