Navrhované zmeny na Štrbskom Plese

Navrhované zmeny na Štrbskom Plese

Zdroj: EIA/1. Tatranská akciová spoločnosť