Možná trasa pozemnej lanovky na Štrbskom Plese.

Možná trasa pozemnej lanovky na Štrbskom Plese.

Zdroj: 1. Tatranská akciová spoločnosť