Možný tvar vozňa pozemnej lanovky

Možný tvar vozňa pozemnej lanovky

Zdroj: EIA/1. Tatranská akciová spoločnosť