Príklad koľajníc pre pozemnú lanovku

Príklad koľajníc pre pozemnú lanovku

Zdroj: EIA/1. Tatranská akciová spoločnosť