Elektronická cigareta

Elektronická cigareta

Zdroj: TASR / AP