Hájpark II - pohľad na obytný súbor - juh

Hájpark II - pohľad na obytný súbor - juh

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.