Hájpark II - drevárničky na terasách

Hájpark II - drevárničky na terasách

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.