Hájpark II - vchod so zádverím

Hájpark II - vchod so zádverím

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.