Hájpark II - poštové schránky v exteriéri

Hájpark II - poštové schránky v exteriéri

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.