Hájpark II - schodisko so zábradlím

Hájpark II - schodisko so zábradlím

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.