Hájpark II - dlažba v spoločných priestoroch

Hájpark II - dlažba v spoločných priestoroch

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.