Hájpark II - hasiace prístroje

Hájpark II - hasiace prístroje

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.