Hájpark II - pohľad na obytný súbor - sever

Hájpark II - pohľad na obytný súbor - sever

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.