Hájpark II - nekvalitné dopojenie plastových konštrukcií

Hájpark II - nekvalitné dopojenie plastových konštrukcií

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.