Hájpark II - prechodová lišta

Hájpark II - prechodová lišta

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.