Hájpark II - okenné otvory

Hájpark II - okenné otvory

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.