Hájpark II - osadenie zábradlia

Hájpark II - osadenie zábradlia

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.