Hájpark II - prechod k pivničným kobkám

Hájpark II - prechod k pivničným kobkám

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.