Hájpark II - usporiadanie rozvodov sietí

Hájpark II - usporiadanie rozvodov sietí

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.