Hájpark II - nekvalitné opracovanie dopojenia

Hájpark II - nekvalitné opracovanie dopojenia

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.