Hájpark II - pohľad na fasádu

Hájpark II - pohľad na fasádu

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.