Hájpark II - rôzna výška objektov

Hájpark II - rôzna výška objektov

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.