Hájpark II - výhľad na blízke športoviská

Hájpark II - výhľad na blízke športoviská

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.