Hájpark II - zabudované exteriérové žalúzie na terasách

Hájpark II - zabudované exteriérové žalúzie na terasách

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.