Hájpark II - uloženie plávajúcej podlahy

Hájpark II - uloženie plávajúcej podlahy

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.