Hájpark II - priame odvetranie kuchyne

Hájpark II - priame odvetranie kuchyne

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.