Hájpark II - miestnosť pre upratovačku

Hájpark II - miestnosť pre upratovačku

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.