Hájpark II - vchod do domu

Hájpark II - vchod do domu

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.