Hájpark II - nebytové priestory na prízemí

Hájpark II - nebytové priestory na prízemí

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.