Hájpark II - vysoké oplotenie

Hájpark II - vysoké oplotenie

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.