Hájpark - druhá etapa - zasklenie lodžie

Hájpark - druhá etapa - zasklenie lodžie

Zdroj: TREND Reality