Hájpark - druhá etapa - vstup do bytovky

Hájpark - druhá etapa - vstup do bytovky

Zdroj: TREND Reality