Hájpark - druhá etapa - pohľad do vnútrobloku

Hájpark - druhá etapa - pohľad do vnútrobloku

Zdroj: TREND Reality