Hájpark - druhá etapa - schodisko

Hájpark - druhá etapa - schodisko

Zdroj: TREND Reality