Hájpark - druhá etapa - interiér bytu v štandarde

Hájpark - druhá etapa - interiér bytu v štandarde

Zdroj: TREND Reality