Hájpark - druhá etapa - výhľad na športoviská užívané obyvateľmi

Hájpark - druhá etapa - výhľad na športoviská užívané obyvateľmi

Zdroj: TREND Reality