Hájpark - druhá etapa - výhľad

Hájpark - druhá etapa - výhľad

Zdroj: TREND Reality