Hájpark - druhá etapa - pohľad z príjazdovej komunikácie

Hájpark - druhá etapa - pohľad z príjazdovej komunikácie

Zdroj: TREND Reality