Hájpark - druhá etapa - vchod do súkromného vnútrobloku

Hájpark - druhá etapa - vchod do súkromného vnútrobloku

Zdroj: TREND Reality