Hájpark - druhá etapa - detské ihrisko vo vnútrobloku

Hájpark - druhá etapa - detské ihrisko vo vnútrobloku

Zdroj: TREND Reality