Hájpark - druhá etapa - tabuľa pre deti vo vnútrobloku

Hájpark - druhá etapa - tabuľa pre deti vo vnútrobloku

Zdroj: TREND Reality