Dvojpodlažný objekt dočasnej stanice a Alzy, ktorý nahradí výšková budova

Dvojpodlažný objekt dočasnej stanice a Alzy, ktorý nahradí výšková budova

Zdroj: EIA / Twin City VIII