Výšková budova B7 namiesto Centra Bottova (ilustračná vizualizácia)

Výšková budova B7 namiesto Centra Bottova (ilustračná vizualizácia)

Zdroj: EIA / Twin City VIII