Pôdorys 1. nadzemného podlažia v kancelárskej veži

Pôdorys 1. nadzemného podlažia v kancelárskej veži

Zdroj: EIA / Twin City VIII