Pôdorys 3. – 8. nadzemného podlažia v kancelárskej veži

Pôdorys 3. – 8. nadzemného podlažia v kancelárskej veži

Zdroj: EIA / Twin City VIII