Zmeny v infraštruktúre v oblasti Mlynských nív

Zmeny v infraštruktúre v oblasti Mlynských nív

Zdroj: HB Reavis