Biologicky rozložiteľné auto z cukru

Biologicky rozložiteľné auto z cukru

Zdroj: TU/ecomotive